BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,133

18/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/04/2019

- HÀNG LOẠT NGÂN HÀNG MUA LẠI NỢ XẤU TỪ VAMC <BR>- LỜI GIẢI NÀO CHO CÁC STARTUP TRÁNH ĐƯỢC NGUY CƠ BỊ ĐÁNH CẮP Ý TƯỞNG? <BR>- DEUTSCHE BANK ĐỐI MẶT VỚI ÁN PHẠT DO LIÊN QUAN ĐẾN VỤ RỬA TIỀN 20 TỶ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?