BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,259

Ngày đăng: 18/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/04/2019

- HÀNG LOẠT NGÂN HÀNG MUA LẠI NỢ XẤU TỪ VAMC
- LỜI GIẢI NÀO CHO CÁC STARTUP TRÁNH ĐƯỢC NGUY CƠ BỊ ĐÁNH CẮP Ý TƯỞNG?
- DEUTSCHE BANK ĐỐI MẶT VỚI ÁN PHẠT DO LIÊN QUAN ĐẾN VỤ RỬA TIỀN 20 TỶ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?