BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,188

16/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/04/2019

- NHNN: TIẾP TỤC TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG <BR>- UBTV QUỐC HỘI: CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ CÓ HIỆU QUẢ NHƯNG CẦN THỰC CHẤT HƠN <BR>- THỐNG ĐỐC BOJ: BẢO HỘ THƯƠNG MẠI LÀ RỦI RO LỚN NHẤT CỦA KINH TẾ TOÀN CẦU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?