BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 17/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,094

17/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 17/04/2019

- GIÁ VÀNG GIẢM PHIÊN THỨ 4 LIÊN TIẾP <br>- UBTVQH NHÁT TRÍ NHIỀU NỘI DUNG TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI <br>- TRUNG QUỐC ĐẦU TƯ 25 TỶ USD RA NƯỚC NGOÀI QUÝ I/2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?