BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,278

Ngày đăng: 24/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/04/2019

- NAVIGOS SEARCH: LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN CÁC NHÀ MÁY TỪ TRUNG QUỐC TIẾP TỤC ĐỔ SANG VIỆT NAM
- CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP
- TÌNH TRẠNG ẤM LÊN TRÊN TOÀN CẦU LÀM GIA TĂNG BẤT BÌNH ĐẲNG KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?