BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,178

24/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/04/2019

- NAVIGOS SEARCH: LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN CÁC NHÀ MÁY TỪ TRUNG QUỐC TIẾP TỤC ĐỔ SANG VIỆT NAM <br>- CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP <br>- TÌNH TRẠNG ẤM LÊN TRÊN TOÀN CẦU LÀM GIA TĂNG BẤT BÌNH ĐẲNG KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?