BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 20/05/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,300

Ngày đăng: 20/05/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 20/05/2019

- CHÍNH PHỦ: NỢ CÔNG ĐÃ GIẢM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT KỂ TỪ NĂM 2015
- NHNN ĐẨY MẠNH CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
- NHẬT BẢN: NỀN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG QUÝ THỨ 2 LIÊN TIẾP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?