CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,054

23/05/2019

CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?