NHNN THU HỒI GIẤY PHÉP MỘT TỔ CHỨC DO VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 14,523

Ngày đăng: 24/05/2019

NHNN THU HỒI GIẤY PHÉP MỘT TỔ CHỨC DO VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?