NHNN: KHÁCH HÀNG KHÔNG MẤT PHÍ KHI CHUYỂN ĐỔI THẺ ATM SANG THẺ CHIP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,178

Ngày đăng: 20/05/2019

NHNN: KHÁCH HÀNG KHÔNG MẤT PHÍ KHI CHUYỂN ĐỔI THẺ ATM SANG THẺ CHIP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?