TỔNG THỐNG MỸ KÊU GỌI FED HẠ LÃI SUẤT

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,181

15/05/2019

TỔNG THỐNG MỸ KÊU GỌI FED HẠ LÃI SUẤT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?