VENEZUELA: TÌNH TRẠNG THIẾU XĂNG GÂY NÊN NHIỀU LO NGẠI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,152

Ngày đăng: 23/05/2019

VENEZUELA: TÌNH TRẠNG THIẾU XĂNG GÂY NÊN NHIỀU LO NGẠI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?