BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/06/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,426

Ngày đăng: 12/06/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/06/2019

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC GIẢM MẠNH SAU NHIỀU NGÀY TĂNG NÓNG
- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG: CÓ TÌNH TRẠNG GIÁ THÀNH DỰ ÁN NHÀ NƯỚC CAO HƠN TƯ NHÂN
- ẤN ĐỘ BỊ NGHI “THỔI PHỒNG” SỐ LIỆU TĂNG TRƯỞNG GDP SUỐT NHIỀU NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?