BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/06/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 6,340

12/06/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/06/2019

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC GIẢM MẠNH SAU NHIỀU NGÀY TĂNG NÓNG <br>- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG: CÓ TÌNH TRẠNG GIÁ THÀNH DỰ ÁN NHÀ NƯỚC CAO HƠN TƯ NHÂN <br>- ẤN ĐỘ BỊ NGHI “THỔI PHỒNG” SỐ LIỆU TĂNG TRƯỞNG GDP SUỐT NHIỀU NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?