BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/06/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,194

Ngày đăng: 14/06/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/06/2019

GIÁ VÀNG TIẾP TỤC TĂNG MẠNH
- ĐBQH: CÁC ĐỀ XUẤT XỬ LÝ VI PHẠM TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI LÀ CHẶT CHẼ
- UNCTAD: FDI TOÀN CẦU GIẢM NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?