BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 18/06/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,256

Ngày đăng: 18/06/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 18/06/2019

BỘ XÂY DỰNG: XỬ PHẠT NGHIÊM TÌNH TRẠNG CÁC CHỦ ĐẦU TƯ BÁN NHÀ KHI CHƯA CÓ ĐẦY ĐỦ GIẤY PHÉP
- ACV: THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG GIẢM TỐC ĐỘ VÀ CÓ DẤU HIỆU BÃO HÒA
- MỸ: NHIỀU CÔNG TY PHẢN ĐỐI ÁP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?