BỘ TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG NGA: GIÁ DẦU CÓ THỂ GIẢM XUỐNG 30 USD/THÙNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,126

Ngày đăng: 11/06/2019

BỘ TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG NGA: GIÁ DẦU CÓ THỂ GIẢM XUỐNG 30 USD/THÙNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?