CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỬ TRI VỀ VIỆC CÔNG KHAI THU HỒI TÀI SẢN CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,000

Ngày đăng: 19/06/2019

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỬ TRI VỀ VIỆC CÔNG KHAI THU HỒI TÀI SẢN CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Chủ tịch Quốc hội giải đáp thắc mắc của cử tri về việc công khai thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?