CIEM: QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀY CÀNG CHẬM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,247

Ngày đăng: 19/06/2019

CIEM: QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀY CÀNG CHẬM

Theo số liệu báo cáo tổng hợp cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), quá trình cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay ghi nhận diễn ra ngày càng chậm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?