ĐBQH: CÁC ĐỀ XUẤT XỬ LÝ VI PHẠM TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI LÀ CHẶT CHẼ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,371

Ngày đăng: 14/06/2019

ĐBQH: CÁC ĐỀ XUẤT XỬ LÝ VI PHẠM TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI LÀ CHẶT CHẼ

ĐBQH: CÁC ĐỀ XUẤT XỬ LÝ VI PHẠM TRONG DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI LÀ CHẶT CHẼ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?