ĐBQH: GIÁ ĐIỆN TĂNG CHƯA HỢP LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,932

Ngày đăng: 11/06/2019

ĐBQH: GIÁ ĐIỆN TĂNG CHƯA HỢP LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?