CEO QUỸ ĐẦU TƯ ESP CAPITAL: STARTUP VIỆT CÓ NHIỀU LỢI THẾ KHI TỶ LỆ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ/DÂN SỐ GẤP 4 LẦN INDONESIA - 1 TƯỢNG ĐÀI KHỞI NGHIỆP TẠI ĐÔNG NAM Á

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 15,610

Ngày đăng: 11/06/2019

CEO QUỸ ĐẦU TƯ ESP CAPITAL: STARTUP VIỆT CÓ NHIỀU LỢI THẾ KHI TỶ LỆ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ/DÂN SỐ GẤP 4 LẦN INDONESIA - 1 TƯỢNG ĐÀI KHỞI NGHIỆP TẠI ĐÔNG NAM Á

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?