NHNN YÊU CẦU CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN VỐN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,314

Ngày đăng: 18/06/2019

NHNN YÊU CẦU CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN VỐN

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tin dụng phải hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?