NHNN: HƠN 907.000 TỶ ĐỒNG NỢ XẤU ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 6,834

11/06/2019

NHNN: HƠN 907.000 TỶ ĐỒNG NỢ XẤU ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?