BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 18/07/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,238

Ngày đăng: 18/07/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 18/07/2019

HEADLINESGIỚI CHUYÊN GIA: VIỆT NAM CẦN THẬN TRỌNG TRONG VIỆC THU HÚT FDI MẬP MỜ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ GẮN “MADE IN VIET NAM” TRUNG QUỐC MẠNH TAY VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YẾU KÉM NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?