BỘ NN&PTNT: XỬ LÝ HƠN 2.500 VỤ VI PHẠM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM TRONG 6 THÁNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,782

Ngày đăng: 15/07/2019

BỘ NN&PTNT: XỬ LÝ HƠN 2.500 VỤ VI PHẠM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM TRONG 6 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?