CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,142

Ngày đăng: 11/07/2019

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Thực hiện: Nhóm Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?