ĐBQH: VIỆC KHAI THÁC TIỀM NĂNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ CHƯA HIỆU QUẢ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,228

Ngày đăng: 19/07/2019

ĐBQH: VIỆC KHAI THÁC TIỀM NĂNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ CHƯA HIỆU QUẢ

Thực hiện: Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?