DỊCH VỤ CỐ VẤN ROBO ĐANG QUẢN LÝ HƠN 980 TỶ USD TRÊN THẾ GIỚI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,646

Ngày đăng: 18/07/2019

DỊCH VỤ CỐ VẤN ROBO ĐANG QUẢN LÝ HƠN 980 TỶ USD TRÊN THẾ GIỚI

Trên thị trường Quốc tế, theo thống kê của Statista, các dịch vụ cố vấn robo hiện đang quản lý hơn 980 tỷ USD tài sản trên toàn thế giới, với dự báo tăng trưởng khoảng 27%/năm từ năm 2019 đến 2023. Tuy nhiên, tại Việt Nam, luật pháp hiện hành không đề cập đến các dịch vụ cố vấn robo, tạo ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư chọn đầu tư với một số công ty mới khởi nghiệp trên thị trường cung cấp dịch vụ này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?