PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ YÊU CẦU ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,264

Ngày đăng: 18/07/2019

PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ YÊU CẦU ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?