TỔNG CỤC HẢI QUAN: CÓ TÌNH TRẠNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG KÝ KHỐNG CHO HÀNG NGOẠI ĐỘT LỐT HÀNG VIỆT NAM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,340

Ngày đăng: 12/07/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN: CÓ TÌNH TRẠNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG KÝ KHỐNG CHO HÀNG NGOẠI ĐỘT LỐT HÀNG VIỆT NAM

Tổng cục Hải quan cho biết, Thời gian gần đây,CÓ hiện tượng các địa phương đã ký khống cho các doanh nghiệp, để họ có được giấy tờ đầu vào xảy ra dẫn đến hàng Việt bị giả mạo và gây ra tình trạng gian lận thương mại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?