TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, GIẢI NGÂN VỐN ODA CHỈ ĐẠT 6,9% KẾ HOẠCH QUỐC HỘI ĐỀ RA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,228

Ngày đăng: 19/07/2019

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, GIẢI NGÂN VỐN ODA CHỈ ĐẠT 6,9% KẾ HOẠCH QUỐC HỘI ĐỀ RA

Thực hiện: Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?