TRUNG QUỐC MẠNH TAY VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YẾU KÉM NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,289

Ngày đăng: 18/07/2019

TRUNG QUỐC MẠNH TAY VỚI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YẾU KÉM NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

Trên thị trường chứng khoán quốc tế. Giới chức Trung Quốc đang muốn kiếm soát hoạt động của các công ty chứng khoán nhỏ nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra với hệ thống tài chính.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?