BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/08/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,196

Ngày đăng: 14/08/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/08/2019

- ĐA SỐ UBTVQH NHẤT TRÍ TĂNG THẨM QUYỀN CHO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ ĐẠT 180 TỶ USD VÀO NĂM 2020 - MỸ LÙI THỜI ĐIỂM ÁP THUẾ MỚI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐIỆN TỬ TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?