ĐA SỐ UBTVQH NHẤT TRÍ TĂNG THẨM QUYỀN CHO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,286

Ngày đăng: 14/08/2019

ĐA SỐ UBTVQH NHẤT TRÍ TĂNG THẨM QUYỀN CHO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Mới đây, tại Phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận và thống nhất một số điều sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). Trong đó, đa số các thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với phương án Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn sẽ trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng sẽ tăng thêm thầm quyền, quyền hạn, trách nhiệm cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?