ĐBQH: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,630

Ngày đăng: 19/08/2019

ĐBQH: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ. Các hiệp định thương mại tự do được cho là đang mở ra những đòi hỏi mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Điều này buộc Việt Nam phải có sự điều chỉnh thích hợp cho xu thế hội nhập. Trong phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện đang xây dựng chiến lược quốc gia về Sở hữu trí tuệ để đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh hội nhập thế giới như hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?