ĐBQH: CHI PHÍ MÔI GIỚI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG CAO HƠN SO VỚI KHU VỰC ASEAN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,232

Ngày đăng: 21/08/2019

ĐBQH: CHI PHÍ MÔI GIỚI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG CAO HƠN SO VỚI KHU VỰC ASEAN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?