GẦN 500 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TOÀN CẦU BỊ HẠ XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÌ CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,446

Ngày đăng: 19/08/2019

GẦN 500 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TOÀN CẦU BỊ HẠ XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÌ CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI

Từ đầu năm 2019 đến hết ngày 13/8/2019, đã có 487 công ty tài chính và phi tài chính trên toàn cầu đã bị hạ xếp hạng tín dụng. Đây là số liệu mà Nikkei đưa ra, trong đó trích dẫn số liệu từ S&P Global Ratings.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?