JP MORGAN CHASE: NGƯỜI MỸ SẼ TỐN THÊM 1.000 USD MỖI NĂM VÌ ÁP CÁC MỨC THUẾ QUAN MỚI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,679

Ngày đăng: 21/08/2019

JP MORGAN CHASE: NGƯỜI MỸ SẼ TỐN THÊM 1.000 USD MỖI NĂM VÌ ÁP CÁC MỨC THUẾ QUAN MỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?