THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,230

Ngày đăng: 22/08/2019

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?