TRUNG QUỐC: CÁC DOANH NGHIỆP LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,630

Ngày đăng: 19/08/2019

TRUNG QUỐC: CÁC DOANH NGHIỆP LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ

Dù bất ổn gia tăng do những ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế. Đây là thông tin về chỉ số niềm tin phát triển doanh nghiệp Trung Quốc vừa được công bố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?