UBTVQH: NHIỀU QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM PHÂN TÁN NGUỒN LỰC NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 13,092

Ngày đăng: 14/08/2019

UBTVQH: NHIỀU QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM PHÂN TÁN NGUỒN LỰC NHÀ NƯỚC

Tại phiên họp thứ 36, khi bàn về dự luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hiện có quá nhiều quỹ ngoài ngân sách làm phân tán nguồn lực Nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?