ADB: CÁC THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU ĐÔNG Á MỚI NỔI TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG BẤT CHẤP RỦI RO

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,744

Ngày đăng: 19/09/2019

ADB: CÁC THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU ĐÔNG Á MỚI NỔI TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG BẤT CHẤP RỦI RO

Trong bối cảnh những biến động thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu giảm bớt, the Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp rủi ro.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?