BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/09/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,282

Ngày đăng: 18/09/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 18/09/2019

DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐANG Ở MỨC CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY UBTVQH: KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH FITCH: CÁC NGÂN HÀNG CHÂU Á - TBD ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BĐS

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?