BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/09/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,256

Ngày đăng: 11/09/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/09/2019

NHNN CẢNH BÁO MỘT SỐ TCTD CHO VAY THẾ CHẤP BẰNG SỔ TIẾT KIỆM UBTVQH: VIỆC TĂNG THẨM QUYỀN CỦA UBCKNN KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH FITCH HẠ MẠNH DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TRUNG QUỐC VÀ EUROZONE

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?