BỘ CÔNG THƯƠNG: TRUNG BÌNH MỖI THÁNG CÓ 1 VỤ ĐIỀU TRA VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,586

Ngày đăng: 09/09/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG: TRUNG BÌNH MỖI THÁNG CÓ 1 VỤ ĐIỀU TRA VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Theo báo cáo của Cục Phòng vệ Thương Mại, Bộ Công Thương mới đây, Trung bình mỗi tháng có một vụ điều tra về phòng vệ thương mại đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?