BỘ TÀI CHÍNH: THU NGÂN SÁCH 8 THÁNG GẦN CÁN MỐC 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,978

Ngày đăng: 11/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH: THU NGÂN SÁCH 8 THÁNG GẦN CÁN MỐC 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 8/2019 đã gần cán mốc 1 triệu tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?