CÒN NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,804

Ngày đăng: 20/09/2019

CÒN NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

Các chuyên gia trong lĩnh vực lao động và người lao động cũng đã chỉ ra những tồn tại, bất cập, còn gây khó khăn trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, vấn đề liên quan đến tiền lương của người lao động được đặc biệt quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?