DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐANG Ở MỨC CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,575

Ngày đăng: 18/09/2019

DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐANG Ở MỨC CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Trên thị trường tiền tệ, theo Báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán SSI, dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 70 tỷ USD.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?