FITCH: CÁC NGÂN HÀNG CHÂU Á - TBD ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BĐS

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,568

Ngày đăng: 18/09/2019

FITCH: CÁC NGÂN HÀNG CHÂU Á - TBD ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BĐS

Các ngân hàng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đương đầu với nhiều rủi ro liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Đây là nhận định được cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch mới đưa ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?