HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT CHI TIÊU TẠM THỜI NHẰM NGĂN CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,369

Ngày đăng: 20/09/2019

HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT CHI TIÊU TẠM THỜI NHẰM NGĂN CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA

Với 301 phiếu thuận và 123 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động cho tới ngày 21/11. Động thái này được đưa ra sau khi các nhà lập pháp lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận về gói chi ngân sách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?