UBTVQH CẦN XEM XÉT KỸ VIỆC LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI NGHỊ ĐỊNH 163

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,726

Ngày đăng: 09/09/2019

UBTVQH CẦN XEM XÉT KỸ VIỆC LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI NGHỊ ĐỊNH 163

Trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi, có nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, trong đó có bàn Về vấn đề chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng (khoản 2 Điều 29 của dự thảo Luật).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?