UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,482

Ngày đăng: 18/09/2019

UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

Trong phiên họp thứ 37 của UBTVQH, cho ý kiến về các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành nhiều nội dung chỉnh lý của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, trong đó, thống nhất không mở rộng đối tượng kiểm toán và làm rõ hơn quy định về “cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?